Kurs dla kierowców i konwojemtów pracujących przy transporcie zwierząt

5.02.2019

KURS DLA KIEROWCÓW I KONWOJENTÓW ZATRUDNIONYCH PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄ

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie prowadzi nabór na  "KURS DLA KIEROWCÓW I KONWOJENTÓW ZATRUDNIONYCH PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT" 

Celem kursu jest przygotowane beneficjentów do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca szkolenia. Kursanci zostaną zapoznani z przepisami krajowymi i obowiązującymi w państwach członkowskich UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego itd. Poznają również niezbędną dokumentację oraz zasady opieki podczas przewozu nad zwierzętami.

 Koszt szkolenia: 500 zł.

Czas trwania: 8 godzin.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY