KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (widłowych)

14.06.2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajecznie  serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na kurs "Kierowca - operator wózków jezdniowych".

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać uprawnienia UDT  do obsługi wózków jezdniowych wszystkich typów z wyłączeniem specjalizowanych.

Cena szkolenia od podstaw - 750zł (w tym egzamin UDT).

Przygotowanie do egzaminu UDT dla osób posiadających uprawnienia - 320,00 zł (wraz z egzaminem).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie
ul. Majorat 14, 98-300 Pajęczno

tel.: 34 311 29 92 kom.609 644 200
e-mail: pajeczno@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pajeczno.zdz.pl

 lub online:

Zapisz się