Pierwsza pomoc przedmedyczna

2.05.2019

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie

tel. 34 3112-992  kom. 661 105 756

e-mail: pajeczno@zdz.katowice.pl