Szkolenie z wdrażania Kapitałowego Planu Pracowniczego

22.11.2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie zaprasza na szkolenie dotyczące wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od kiedy obowiązuje ustawa o PPK?

Przypominamy, że wypracowana w duchu kompromisu ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, jest ona wdrażana etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. Obejmuje ona stopniowo:

 •        od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

 •        od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,  

 •        od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,

 •        od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych niezależnie od tego, ile osób zatrudniają.

  Na czym polega idea Pracowniczych Planów Kapitałowych?

  Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

  Źródło: www.mojeppk.pl

  Chcesz wiedzieć więcej o wdrażaniu PPK w swojej firmie?

  W programie kursu m.in.:

 •        Pracownicze Plany Kapitałowe - wprowadzenie

 •        Procedura tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 •        Obowiązki pracodawców w związku z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Koszt szkolenia: 380zł/osoba

  Czas trwania szkolenia: 7 godzin dydaktycznych

   Informacje i zapisy na szkolenie:

  Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Majorat 14, 98-330 Pajęczno

  tel.: 34-311-29-92 komórka: 661-105-756