"SZKOLENIA OKRESOWE BHP METODĄ E-LEARNINGU"

5.06.2020

"SZKOLENIA OKRESOWE BHP METODĄ E-LEARNINGU"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do udziału w szkoleniach okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego metodą e-learningu.

1. Szkolenia wstępne BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ!

  2. Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego przeznaczone są dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ!

 • pracowników administracyjno- biurowych

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dyrektorów szkół

 • pracowników inżynieryjno- technicznych

 • nauczycieli

 • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

  Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860, z późn. zm.).

  Szkolenia okresowe BHP jako forma samokształcenia kierowanego metodą e-learningu odbywają się na Platformie Edukacyjnej BHP w dogodnym dla Państwa czasie.

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt

  Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie

 • ul. Majorat 14, 98-330 Pajęczno

 • tel: 609 644 200

 • e-mail: pajeczno@zdz.katowice.pl

 • www: www.kursy.pajeczno.zdz.pl

   lub online:

  Zapisz się