Opiekun osób starszych

11.07.2022

Opiekun osób starszych

  • Czym zajmuje się opiekun?

Opiekunka wykonuje następujące, typowe dla tego zawodu prace:

–     pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

–     opieka higieniczna,

–     pielęgnacja,

–     zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  • Jakie zagadnienia obejmuje kurs?

W ramach kursu uczestnicy zostaną przygotowani do wykonywania usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osób starszych i niepełnosprawnych m.in.:

- nabędą wiedzę teoretyczną związaną z wiekiem starczym;
- zapoznani zostaną z podstawowymi regulacjami prawnymi oraz potrzebami osób starszych;
- nabędą umiejętności przygotowywania posiłków w zależności od potrzeb podopiecznych;

  • Czy kwalifikuje się na kurs?

Na szkolenie mogą być zakwalifikowane osoby z ukończoną szkołą podstawową, sprawne fizycznie, zdolne do wykonywania często ciężkiej pracy fizycznej, wykazujące predyspozycje do opiekowania się człowiekiem słabszym.

  • Jaki jest koszt i czas trwania szkolenia?

Szkolenie obejmuje 80 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia 1000 zł

Jak mogę zapisać się na kurs? 

- online:

Zapisz się

- osobiście w naszym ośrodku:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie
ul. Majorat 14, 98-330 Pajęczno

- telefonicznie:

Tel.: 34 311 29 92 kom. 609 644 200